Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego

15-lecie Biura Nasiennictwa Leśnego

08.08.2019

15 lat temu, to jest 15 września 2004 roku, powstało Biuro Nasiennictwa Leśnego.

Wszystkim naszym kontrahentom i współpracującym jednostkom, a zwłaszcza przyjaznym nam osobom, bardzo dziękujemy za te lata owocnej współpracy, pozostając w nadziei na jej dalsze kontynuowanie i rozwijanie.

W wyniku 15-letniej działalności Biura:

- skompletowany został skład pracowników oraz zorganizowano w Warszawie tymczasową (na ul. Solariego), a następnie stałą (na ul. Rakowieckiej) siedzibę BNL,

- utworzony został Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego – bazy nasiennej naszego kraju, zawierającej łącznie prawie 30 000 obiektów:

I cz. KRLMP – 180 000 ha drzewostanów i źródeł nasion,
II cz. KRLMP – 15 500 ha drzewostanów,
III cz. KRLMP – 1 700 ha plantacji, ponad 8 300 drzew matecznych i 10 klonów ,
- powstał elektroniczny system komunikacji i baza danych SEMEN,

- rozpatrzono wnioski dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego i wydano prawie  60 000 świadectw pochodzenia

- przeprowadzono ponad 1500 kontroli terenowych leśnego materiału podstawowego,

- zarejestrowano i sprawdzono działalność 618 dostawców lmr,

- monitorowano międzynarodowy obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym,

- uczestniczono w pracach Komitetu Stałego do Spraw Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa w Brukseli,

- zorganizowano konferencję przedstawicieli urzędów krajów Unii Europejskiej zajmujących się nasiennictwem leśnym oraz goszczono delegacje wielu europejskich krajów,

- przygotowano nowelizację ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym oraz rozporządzeń, w tym dot. regionalizacji nasiennej,

- odbyło się 56 posiedzeń Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego – organu opiniodawczo - doradczego Ministra Środowiska, na których rozstrzygano m.in. sprawy sprawozdań rocznych z działalności BNL, rejestracji obiektów nasiennych w KRLMP oraz propozycji zmian Ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym i rozporządzeń MŚ dot. regionalizacji nasiennej.

Opublikował: Krzysztof Supruniuk
Publikacja dnia: 08.08.2019

Dokument oglądany razy: 7354
« inne aktualności
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl