MP/1/24967/05 MP/1/24967/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/1/43954/05 MP/1/43954/05 Abies alba
Nadleśnictwo Kalisz
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/41555/05 MP/1/41555/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Pieńsk
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/28547/05 MP/1/28547/05 Picea abies
Nadleśnictwo Olecko
Robert Grzeszczyk, październik 2015
MP/1/28533/05 MP/1/28533/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Olecko
Robert Grzeszczyk, październik 2015
MP/1/42052/05 MP/1/42052/05 Carpinus betulus
Nadleśnictwo Zwoleń
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/45561/06 MP/1/45561/06 Alnus incana
Nadleśnictwo Jamy
Robert Grzeszczyk, listopad 2017
MP/3/37909/05 MP/3/37909/05 Pseudotsuga menziesii
Nadleśnictwo Polanów
Robert Grzeszczyk, grudzień 2016
MP/1/25723/05 MP/1/25723/05 Quercus robur
Nadleśnictwo Koło
Robert Grzeszczyk, październik 2017
MP/3/39591/05 MP/3/39591/05 Abies alba
Nadleśnictwo Skarżysko
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/1/8079/05 MP/1/8079/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Poddębice
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/3/50566/13 MP/3/50566/13 Acer pseudoplatanus
Nadleśnictwo Międzylesie
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/1/41527/05 MP/1/41527/05 Carpinus betulus
Nadleśnictwo Pieńsk
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/25731/05 MP/1/25731/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Koło
Robert Grzeszczyk, październik 2017
MP/3/48904/09 MP/3/48904/09 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Rytel
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/49498/10 MP/1/49498/10 Populus alba
Nadleśnictwo Jamy
Robert Grzeszczyk, listopad 2017
MP/1/50180/12 MP/1/50180/12 Betula pendula
Nadleśnictwo Głogów
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/39590/05 MP/3/39590/05 Abies alba
Nadleśnictwo Skarżysko
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/1/40611/05 MP/1/40611/05 Larix decidua
Nadleśnictwo Sucha
Robert Grzeszczyk, 2012
Więcej zdjęć skntrolowanych obiektów LMP ...