MP/1/13347/05 MP/1/13347/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Krzyż
Robert Grzeszczyk, październik 2013
MP/2/31482/05 MP/2/31482/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Bolewice
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/1/44251/05 MP/1/44251/05 Acer pseudoplatanus
Nadleśnictwo Andrychów
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/3/32957/05 MP/3/32957/05 Fagus sylvatica
Nadleśnictwo Andrychów
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/1/4027/05 MP/1/4027/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Zawadzkie
Robert Grzeszczyk, 2012
MP/3/39812/05 MP/3/39812/05 Alnus glutinosa
Nadleśnictwo Włoszczowa
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/42915/05 MP/1/42915/05 Quercus rubra
Nadleśnictwo Karwin
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/15255/05 MP/1/15255/05 Quercus robur
Nadleśnictwo Kalisz
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/28482/05 MP/1/28482/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Olecko
Robert Grzeszczyk, październik 2015
MP/1/17046/05 MP/1/17046/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Karwin
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/30862/05 MP/1/30862/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Karwin
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/20252/05 MP/1/20252/05 Quercus robur
Nadleśnictwo Miradz
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/41525/05 MP/1/41525/05 Prunus avium
Nadleśnictwo Pieńsk
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/40554/05 MP/1/40554/05 Prunus avium
Nadleśnictwo Jugów
Robert Grzeszczyk, październik 2016
MP/1/15688/05 MP/1/15688/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Przysucha
Robert Grzeszczyk, 2014
MP/3/38247/05 MP/3/38247/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Rytel
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/29385/05 MP/1/29385/05 Pinus sylvestris
Nadleśnictwo Przymuszewo
Robert Grzeszczyk, 2017
MP/1/47004/07 MP/1/47004/07 Alnus incana
Nadleśnictwo Sarbia
Robert Grzeszczyk, 2013
MP/1/46375/06 MP/1/46375/06 Fraxinus excelsior
Nadleśnictwo Janów Lubelski
Robert Grzeszczyk, 2016
Więcej zdjęć skntrolowanych obiektów LMP ...