Raport o stanie dostępności

Przedmiotowy raport zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności (art.11) jest opublikowany na stronie internetowej BNL w poniższym odnośniku: