Sprawozdania finansowe za rok 2020

Aby powiększyć, kliknij na obraz lewym przyciskiem myszki. Aby pobrać, kliknij prawym przyciskiem myszy, następnie "zapisz obraz jako".

Informację dodatkową należy czytać od lewej do prawej.

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Zestawienie zmian w funduszu 2020

Informacja dodatkowa 2020