Sprawozdania finansowe za rok 2022

Aby pobrać plik, należy kliknąć w interesujący nas hiperlink, następnie kliknąć ikonę dyskietki w prawym górnym rogu ekranu.

Bilans 2022

Rachunek zysków i strat 2022

Zestawienie zmian w funduszu 2022

Informacja dodatkowa 2022