Sprawozdania finansowe za rok 2021

Aby powiększyć, kliknij na obraz lewym przyciskiem myszki. Aby pobrać, kliknij prawym przyciskiem myszy, następnie "zapisz obraz jako"

Informację dodatkową należy czytać od lewej do prawej.

Bilans 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Zestawienie zmian w funduszu 2021

Informacja dodatkowa 2021