Sprawozdania finansowe za rok 2023

Aby pobrać plik, należy kliknąć w interesujący nas hiperlink, następnie kliknąć ikonę dyskietki w prawym górnym rogu ekranu.

Bilans 2023

Rachunek zysków i strat 2023

Zestawienie zmian w funduszu 2023

Informacja dodatkowa 2023