Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego

SEMEN

Jest to sytem umożliwający przeglądanie jawnych części prowadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego (BNL) rejestrów oraz ułatwiający przygotowanie poprawnych formalnie i merytorycznie wniosków składanych do BNL.

Dostępne są następujące moduły:


Skrócony rejestr i Wspólnotowa Lista Leśnego Materiału Podstawowego zgodne z zapisami Dyrektywy UE 1999/105/EC z 22 grudnia 1999 r. i Rozporządzenia Komisji (EC) nr 1597/2002 z 6 września 2002 r. są dostępne w serwisie Komisji Europejskiej FOREMATIS. Do prawidłowego korzystania należy przefiltrować wyniki dla wybranego kraju i wybrać jeden (najnowszy) rok zaimportowanej bazy.

 Biuro Nasiennictwa Leśnego nie odpowiada za błędy wynikłe przez korzystanie z danych zawartych w jawnych rejestrach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2004 r., Nr 20, poz. 190), uwierzytelnione odpisy i wyciągi z rejestrów BNL są udostępniane odpłatnie.Opublikował: Krzysztof Supruniuk
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Marcin Giersz
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 84 709
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl