Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego

Formularze

Formularz w wersji rtf lub doc można pobrać i wypełnić lokalnie na komputerze, wersja pdf nie jest edytowalna.

l.p. Nazwa formularza rtf doc pdf

Leśny materiał rozmnożeniowy (lmr)

1. Etykiety .rtf .pdf
2. Zgłoszenie na 14 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego. .rtf .pdf
3. Zgłoszenie planowanej czynności mieszania leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf
4. Dokument informacyjny o leśnym materiale rozmnożeniowym przemieszczanym pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. .rtf .pdf
5. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze źródeł nasion lub drzewostanów. .rtf .pdf
6. Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego pochodzącego z plantacji nasiennych lub drzew matecznych. .rtf .pdf

Rejestr dostawców:

7. Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
8. Wniosek o wprowadzenie zmian w rejestrze dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
9. Wniosek o wykreślenie z rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego. .rtf .pdf
10. Przykładowe zestawienia dokumentacji dostawcy
w działach nabycia, zbycia i pośrednictwa.
.doc

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego (KRLMP):

11. Wniosek o rejestrację Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf .pdf
12. Wniosek o zmianę regionu pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego (LMP) w Krajowym Rejestrze. .rtf

Protokoły:

13. Protokół kontroli dostawcy leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
14. Protokół z przeprowadzonej kontroli Leśnego Materiału Podstawowego. .doc
15. Protokół kontroli przestrzegania regionalizacji nasiennej na uprawie. .doc
16. Protokół kontroli zbioru leśnego materiału rozmnożeniowego. .doc
17. Protokół z czynności mieszania LMR. .doc
18. Załącznik do protokoł kontroli leśnego materiału podstawowego - klony .doc

Inne:

19. Wzory numerów stosowanych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. .rtf
20. Zgłaszanie oszustw związanych z obrotem roślinnym materiałem rozmnożeniowym na terenie Unii Europejskiej. .docx
21. Stosowanie regionalizacji dla lmr pochodzącego z plantacji nasiennych. .docx .pdfOpublikował: Krzysztof Supruniuk
Publikacja dnia: 14.08.2019
Podpisał: Marcin Giersz
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 46 794
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl