Wykorzystujemy pliki cookies zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji korzystania z BIP. W każdej chwili możesz skasować i zablokować cookies w Twojej przeglądarce.
 
Logo BNL
RSS
A A A K
Biuro Nasiennictwa Leśnego

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wyłączenie SEMENa

04.11.2019

W związku z pracami serwisowymi, nastąpi całkowite wyłączenie systemu SEMEN od godziny 12.00 w dniu 6.11.2019.

Zakończenie prac i ponowne włączenie systemu planowane jest na 15.11.2019.

Ogłoszenie o naborze

03.11.2019

Biuro Nasiennictwa Leśnego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
starszy specjalista w Zespole ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej.

15-lecie Biura Nasiennictwa Leśnego

08.08.2019

15 lat temu, to jest 15 września 2004 roku, powstało Biuro Nasiennictwa Leśnego.

Wszystkim naszym kontrahentom i współpracującym jednostkom, a zwłaszcza przyjaznym nam osobom, bardzo dziękujemy za te lata owocnej współpracy, pozostając w nadziei na jej dalsze kontynuowanie i rozwijanie.

Dni wolne od pracy w BNL w 2019 r.

18.07.2019

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa KPRM, 2 maja 2019 roku będzie dniem wolnym od pracy. Dzień ten będzie odpracowywany w sobotę 11 maja.

Plan kontroli terenowych na 2019 rok

17.07.2019

Biuro Nasiennictwa Leśnego zaplanowało kontrole terenowe w 2019 roku. Plan kontroli na cały nadchodzący rok można znaleźć w tym pliku.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku

16.07.2019

Biuro Nasiennictwa Leśnego posiada zbędne składniki majątku ruchomego. Zainteresowanych bezpłatnym przejęciem lub nabyciem wykazanych składników prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem krzysztof.supruniuk@bnl.gov.pl do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze

06.06.2019

Biuro Nasiennictwa Leśnego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:
specjalista do spraw kontroli w Wydziale Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego,
główny księgowy.

Aktualizacja 03.08.2019: Nabory zostały zakończone przez wybranie kandydatów na oba stanowiska wg procedury konkursowej na podstawie Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej (niebędące wyższymi stanowiskami) w Biurze Nasiennictwa Leśnego.

Stosowanie regionalizacji dla lmr pochodzącego z plantacji

15.05.2019

W oparciu o opinię KKNL opracowano zasady dotyczące stosowania regionalizacji nasiennej przy wykorzystywaniu lmr pochodzącego z plantacji nasiennych.

Pełna treść zasad jest dostępna po kliknięciu w tą wiadomość lub na końcu strony Do pobrania / Formularze.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

08.05.2019

W załączniku publikujemy sprawozdanie finansowe Biura Nasiennictwa Leśnego za rok 2018

Nowa wersja serwisów BNL

30.01.2019

Biuro Nasiennictwa Leśnego planuje w pierwszej połowie bieżącego roku udostępnić zaktualizowaną wersję serwisu BIP oraz systemu SEMEN.

Aktualizacja jest wciąż dopracowywana, ale już dziś zachęcamy do jej testowania. Wersja testowa została opublikowana pod adresem https://w4.bnl.gov.pl/.Opublikował: Marcin Giersz
Publikacja dnia: 07.05.2014
Podpisał: Marcin Giersz
Dokument z dnia: 07.05.2014
Dokument oglądany razy: 109 213
bip.gov.pl
mos.gov.pl logo
epuap.gov.pl logo

Biuro Nasiennictwa Leśnego
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, email: bnl@bnl.gov.pl